Pris og tariffer

Du kan altid finde de opdaterede og gældende varmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug og afkøling) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Det faste del består af fastafgift, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus.