Prisændringer pr. 1/7 2019

22. marts 2019

Dit varmeværk har sat kurs imod fremtiden

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk er blandt Danmarks mest grønne og fremtidssikrede varmeværker. Vi vil gerne fortælle om den fortsatte udvikling, som driftschef Karlo Kronborg Andersen arbejder med at få på plads, før han fratræder og går på efterløn ved årsskiftet.

Vi inviterer alle vore forbrugere til informationsmøde 11. april, hvor vi vil berette om en serie ændringer og justeringer, der vil føre Sdr. Herreds Kraftvarmeværk styrket ind i fremtiden.

Som en del af vores pro-aktive strategi har Sdr. Herreds Kraftvarmeværk øget fokus på besparelser og effektiviseringer. Det vil sikre, at vores kunder på Mors fortsat kan nyde godt af de mange fordele, der er ved at være tilknyttet et decentralt kraftvarmværk, hvor forbrugerne har indflydelse og er en del af fællesskabet omkring den lokale forsyning.

En vigtig ændring træder i kraft med årsskiftet, når vores mangeårige driftschef går på efterløn. Ved hjælp af modernisering og digitalisering af vore systemer kan hans afløser ansættes i en halvtidsstilling.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk har fortsat fokus på forbrugere med dårlig afkøling, som med forbedret udstyr kan få en mere effektiv leverance af varme. Vores service bliver generelt tilpasset, så den sikrer maksimal effekt for fællesskabet. Det betyder bl.a., at varmeværket justerer tilbuddet om gratis service på forbrugernes private installationer, så I fremover skal kontakte jeres egen VVS-mand og vi dermed sparer penge for fællesskabet.

En række strukturelle besparelser betyder, at vore årlige udgifter sammenlagt er nedsat med ca. 1 mio. kroner.

Varsling af prisstigning

Vi kommer dog ikke udenom en prisstigning, fordi regeringen med virkning fra udgangen af 2018 har afskaffet det produktionsuafhængige eltilskud, kaldet grundbeløbet. På baggrund af de ovennævnte effektiviseringer kan vi dog begrænse prisstigningen til ca. 3.000 kroner årligt, som hermed varsles i henhold til vore vedtægter. Den nye tarif, som har virkning fra 1. juli 2019, er vedlagt dette brev.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk er tilfreds med, at vi med en samlet, gennemsnitlig varmepris på 18.500 kroner stadig holder afstand til den tunge ende af prisstatistikken. Dermed er vi fortsat konkurrencedygtige på prisen over for næsten alle andre opvarmningsformer.

Grøn og prisbillig fremtid

Vi glæder os også over, at vores forsyningsnet er moderniseret, stabilt og nemt at benytte, samt at det er næsten 100% grønt og miljørigtigt. På det sidste område vil kravene i fremtiden utvivlsom blive skærpet, og derfor er det vigtigt, at vi fx står foran åbning af den nye, grønne og prisbillige fjernvarmeforsyning til værket i Hvidbjerg.

Det er naturligt, at strukturelle ændringer og prisstigninger, herunder investeringen i Hvidbjerg, afføder spørgsmål. Derfor står vi til rådighed med svar på alle jeres spørgsmål ved informationsmødet 11. april 2019 klokken 19.30 i vores mødelokale i Øster Assels, Hesterøroddevej 47. Vi håber at se rigtig mange af jer, og vi er vært for en kop kaffe og et stykke kage.

Af hensyn til forplejningen skal vi bede om tilmelding enten via vores hjemmeside www.shkv.dk eller på mail tilmelding@shkv.dk senest den 9. april.