Varsling af prisstigning

3. januar 2022

Varsling af prisstigning

 

Det er meget træls her ved årsskiftet at melde ud at prisen på varme stiger, men som energimarkedet har opført sig siden august/september måned er der ingen vej udenom. Som det har fremgået i dagspressen er vi ikke alene om at hæve prisen, mange varmeværker følger trop ligesom de forbrugere som har anden varmeforsyning også oplever stigende priser.

 

Bestyrelsen har foreslået vort repræsentantskab at hæve varmeprisen med virkning pr. den 1. april 2022.

 

Prisen hæves således at 1 Mwh. i hele varmeåret 2021/22 stiger med 70 % til 845 kr.

 

For at undgå efterregninger har repræsentantskabet godkendt at der opkræves en ekstra aconto rate med virkning pr. den 1. maj 2022.

 

Bestyrelsen tilkendegiver i forbindelse med prisstigningen at man allerede i forbindelse med varmeprisen for varmeåret 2022/23 igen forventer en væsentlige lavere variabel pris, og igen kun 4 aconto rater. Det er dog med det forbehold at man jo ikke er herre over energiprisernes fortsatte udvikling.

 

Alle forbrugere vil inden for kort tid modtage en uddybende meddelelse omkring prisstigningen. Det vil også være muligt at få henstand med betalingen hvis der er behov for dette. Endelig gøres der også opmærksom på muligheden for at modtage yderligere varmehjælp, hvis man er omfattet af den kreds som kan modtage varmehjælp.