Medlemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 9 består bestyrelsen af 6 medlemmer, 1 valgt fra hvert distrikt.
Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Kommunalbestyrelsen kan når som helst udskifte dette medlem. Vælger kommunal- bestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.
Hvis repræsentantskabet træffer afgørelse om eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt 7.3.1., kan antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til højst 9 medlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen styres overordnet af en forretningsorden som er godkendt af værkets repræsentantskab.

Formand

Poul Kristensen
Nykøbing
Tlf. nr. 5134 2533

Næstformand

Meiner Nørgaard
Ø Assels

Kasserer

Niels Peter Ravnborg
Ø Hvidbjerg

Sekretær

Vagn Nielsen
Ørding

Bestyrelsesmedlem

Peder Futterup
Ø Assels

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Christensen
Karby

Bestyrelsesmedlem

Kresten H. Kristensen
Redsted

Udpeget af kommunalbestyrelsen:

Meiner Nørgaard

 

Forretningsorden

DOWNLOAD
Forretningsorden Bestyrelsen