Medlemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 9 udgør bestyrelsen 7 personer, hvoraf der vælges et medlem i hver af de i værket 6 forsynede landsbyer. Valget af bestyrelsesmedlem sker blandt de 5 repræsentantskabsmedlemmer som repræsenterer hver by. Det 7. medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune så længe kommunen har en garantiforpligtelse i værket.

Arbejdet i bestyrelsen styres overordnet af en forretningsorden som er godkendt af værkets repræsentantskab.

Formand

Poul Kristensen
Rødebro, Frøslev
Tlf. nr. 5134 2533

Næstformand

Ansgar Nygaard
Årbækmøllevej 17
Ø Assels

Kasserer

Niels Peter Ravnborg
Trehøjevej 14
Ø Hvidbjerg

Sekretær

Vagn Nielsen
Skolesvinget 7
Ørding

Bestyrelsesmedlem

Peder Futterup
Sportsvej 4
Ø Assels

Bestyrelsesmedlem

Jens Bruhn
Næssundvej 463
Karby

Bestyrelsesmedlem

Kresten H Kristensen
Fyrmarken 5
Redsted

Udpeget af kommunalbestyrelsen:

Ansgar Nygaard

 

Mødekalender

DOWNLOAD
Mødeplan 2020

Forretningsorden

DOWNLOAD
Repræsentantskabet 2017.pdf