Forsyningstilsynet, afgørelse

17. januar 2024

Lige nu er der en del omtale af den afgørelse som Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AmbA har modtaget fra Forsyningstilsynet. Det er faktisk en gammel nyhed idet tabet på el-kontrakten har været genstand for en grundig behandling på de sidste 3 generalforsamlinger, nu har tilsynet så desværre slået fast, at tabet ikke kan indregnes i varmeprisen, og hvad så? - ja det må en fremtidig forhandling med Forsyningstilsynet vise, vi er bestemt ikke på vej mod en konkurs som nogen har antydet, dem som har deltaget i den sidste generalforsamling vil vide at vi har en underdækning på lige godt 5 mill. kr. i forhold til vore forbrugere, altså skylder vore forbrugere varmeværket penge. Vi har derfor med virkning 1. januar forhøjet vore priser, men ikke mere end der fortsat er en underdækning på ca. 2,5 mill. kr., vi har således fortsat penge til gode, som overstiger det tab vi havde på konkursen i el-handelsselskabet. Der skal derfor ikke betales noget tilbage til vore forbrugere. Vi har flere løsningsforslag som vi vil drøfte med tilsynet, og vi forventer i forbindelse med generalforsamlingen til september at kunne orientere vore forbrugere/ejere om sagens afslutning.