Fjernvarmen bliver grønnere

Vores mål er, at 100% af varmen produceres på vedvarende energi i 2030.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker kan formentlig bryste sig med at være et af de mest fleksible varmeværker i landet når der tales om brændselsvalg. Alt i alt fremstår Sdr. Herreds Kraftvarmeværker som et fremtidssikret varmeværk med fokus på miljøet og ikke mindst med en meget rimelig varmepris.

 

Mere varme fra vedvarende energikilder

Den grønneomstillingen har taget fart. Vi har etableret et halmværk i Øster Assels, i Ørding er man nu snart klar til at modtage overskudstræ fra KPK Døre og Vinduer, og i Frøslev er det et traditionelt træpillefyr, der klarer opvarmningen.

Mere elektrificering og overskudsvarme

Næste skridt er anvendelsen af varmepumper flere steder, gerne i forbindelse med udnyttelse af vindmøllestrøm fra gamle vindmøller, og i et samarbejde med Limfjordens Bio Energi.

Fjernvarmen i Vils vil komme fra en ny central på Nymarksvej med en luft til vand varmepumpe, som primært kører på grøn strøm.

Fjernvarmen i Øster Jølby og Erslev, Sundby, Sdr. Solberg og Solberg vil blive baseret på 100% vedvarende energi med overskuds- og flisvarme fra GRAINAS. Og en ny fjernvarmecentral på Præstebrovej i erhvervsområdet med en 7 MW elkedel og en akkumuleringstank.

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få stabil og grønnere varme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ.

Med fjernvarme er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Vi hjælper dig hele vejen fra første spadestik til færdig installation.

Læs mere om udvidelse af fjernvarmenettet

Biomasse

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Kravene til biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes. Det skal sikres, hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socioøkonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab, brugt på at lave og transportere biomasse, minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om disse endnu. Bl.a. målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere