Strategiarbejde - Vision 2020

Bestyrelsen for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har igennem en årrække forsøgt at styre den overordnede udvikling i værket ved at man virkelig har arbejde med fremtiden i form af et strategiarbejde.

For ca. 10 år siden afholdte SHKVs bestyrelse sit første strategimøde, hvor en primitiv SWOT analyse blev gennemført. De første gange styrede værkets formand selv slagets gang ved møderne, men efter et par møder besluttede man sig for at hente professionel hjælp til opgaven. Jytte Rabæk Schmidt fra MvR Consult blev hidkaldt, og der er nu over årene afholdt en række møder, hvor kvaliteten af møderne er væsentlig bedre og langt mere målrettede.

MvR Consult har hjulpet med at lave en egentlig strategibog blandt andet indeholdende de mål som man er blevet enige om, og vel at mærke med eksakte tidssætninger for gennemførelsen.

Strategiarbejdet har gjort det meget nemmere at sidde i bestyrelsen, og der er på denne måde allerede taget hul på mange af de problemstillinger, som løbende kommer på et værk som vort.

Vi har som eksempel i vores strategibog anført, at vi ønsker et bredt samarbejde om varmeforsyningen på Mors og er klar til at indgå i en samlet varmeorganisation på Mors, hvis denne mulighed viser sig.