Fjernvarme er på vej til Vils

Bliv tilsluttet for kun 25.000 kr.
– og få nem og billig varme

Et fællesskab af borgere i Vils er gået sammen om at få fjernvarme til byen og udfase naturgassen.
Når 70% svarende til 120 husstande har tilmeldt sig, er vi i mål og projektet kan gå i gang!

Pr. 27. Marts 2023, er der 71 tilmeldte husstande.

Få svar, før du beslutter dig

Har du spørgsmål om praktik eller økonomi, så ring eller skriv, så finder vi svar på, hvad et skift til fjernvarme præcist betyder for dig.

  

Non-profit 

Historisk stabile priser og et plus, hvis du en dag skal sælge dit hus.

Nem, bekvem ​og stabil

Vi sørger for, varmen kommer til dig - altid.

Grøn strøm

Fjernvarmen vil komme fra en fælles varmepumpe

Fælles

Bliv andelsejer - overskud betales tilbage og du har indflydelse på fremtiden.

Spar 40% på tilslutningen

Beregn hvor meget du kan spare hvert år ved at skifte til fjernvarme.

Beregn din besparelse

Få en moderne fjernvarmeunit

Med Varmemesterordningen får du fjernvarmeunit samt installation, vedligeholdelse, service og udskiftning, for kun 218,75 kr. pr. måned.

Fjernvarmen i Vils

Grøn strøm

Fjernvarmen i Vils vil komme fra en fælles varmepumpe.

Varmen vil komme fra en ny central på Nymarksvej med en luft til vand varmepumpe, som primært kører på grøn strøm.

For at vi har en sikker varmeforsyning, etableres der en gaskedel, som kun anvendes i tilfælde af spidslast eller nedbrud.

Fjernvarmen er andelsejet

Fjernvarmeselskabet bliver et A.m.b.a selskab.

Hvilket vil sige, at det er forbrugerne i området, der ejer værket, men der er ingen personlig hæftelse.

Den årlige generalforsamling er selskabets øverste myndighed, hvor du kan være med til at øve indflydelse på værkets fremtid, eventuelt ved at stille op til bestyrelsen.

 

Hvorfor udvide forsyningsområdet?

Et fælles projekt

Sammen får vi nemmere, grønnere og billigere varme.

​Fjernvarmeprojektet i Vils​ er et kollektivt projekt, hvor et fællesskab af borgere i lokalområdet, går sammen om at udfase naturgassen, reducere CO2-udledningen og gøre det nemmere at være varmeforbruger. 

God økonomi

Vi holder tilslutningsprisen nede.

Morsø Kommune har godkendt fjernvarmeprojektet for Vils, og vi har fået et tilskud fra fjernvarmepuljen på 2,8 mio. kr.

Tilskuddet anvendes til at dække en del af de stigende priser på bl.a. anlægsarbejdet, så vi holder tilslutningsprisen nede.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har erfaringen og ekspertisen til at løfte opgaven og hjælpe med at etablere de nye fjernvarmeområder.