Sdr. Herreds Kraftvarmeværkers bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning og organisering

I henhold til vedtægternes pkt. 9 består bestyrelsen af 6 medlemmer, 1 valgt fra hvert distrikt.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Kommunalbestyrelsen kan når som helst udskifte dette medlem. Vælger kommunal- bestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.

Hvis repræsentantskabet træffer afgørelse om eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt 7.3.1., kan antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til højst 9 medlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen styres overordnet af en forretningsorden som er godkendt af værkets repræsentantskab.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Poul Kristensen, Nykøbing Mors - Mobil 5134 2533

Næstformand: Meiner Nørgaard, Ø. Assels

Kasserer: Andreas Markussen, Ø. Hvidbjerg

Sekretær: Ansgar Nygaard, Ørding

Bestyrelsesmedlem: Peder Futterup, Ø. Assels

Bestyrelsesmedlem: Kresten H. Kristensen, Redsted

Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Bech, Frøslev

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Christensen, Karby

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Meiner Nørgaard

Ekstern medlem: Poul Kristensen