Informationsmøde om fjernvarme i Sundby & Solbjerg

19. januar 2023

Fjernvarmen i Sundby & Solbjerg

Vi arbejder på at få fjernvarme til Sundby og Solbjerg. For at projektet kan påbegyndes, skal der opnås en tilslutning på 206 husstande.

Du kan se de foreløbige priser for tilslutning og varme her: Information om projektet

Se også hvor meget du kan spare ved at skifte til fjernvarmen i Sundby & Solbjerg her: Prisberegner Sundby & Solbjerg

 

Du kan som ejer tilmelde din bolig via nedenstående link. Tilmeldingsfristen er sat til d. 1/3-2023:

Du kan tilmelde dig hér på siden

På informationsmødet d. 19 Januar 2023 blev der fremlagt et skitseprojekt der i store træk danner rammerne for fjernvarmen i Sundby & Solbjerg

  • Sdr. Herreds Kraftvarmeværker etablerer fjernvarmen i området.
  • Varmen til Sundby og Solbjerg kommer fra erhvervsområdet i Erslev og vil primært være baseret på overskudsvarme og flisvarme fra virksomheden Grainas.
  • Der etableres endvidere ny fjernvarmecentral på Præstebrovej i Erslev erhvervsområde med en 7 MW elkedel og akkumuleringstank.
  • Tilslutning sker på frivillig basis.

 

I skitseprojektet er der regnet med et standardhus på 130 m2 der bruger 16,5 MWh varme årligt:

Fjernvarmeforsyning                  
            Inkl. Moms     Inkl. Moms  
Forbrugsafgift   16,5 MWh á 712,5 kr./MWh = 11.756 kr.
Varmemesterordning*   1,0   á 2625 kr./år = 2.625 kr.
Grønt omstillingsbidrag   130 m2 á 15,6 kr./m² = 2.031 kr.
Fast bidrag     130 m2 á 37,5 kr./m² = 4.875 kr.
Målerleje     1 Forbruger á 625 kr./år = 625 kr.
Drift og vedligehold, husinstallation             0 kr.
Årlig varmeudgift, i alt               21.913 kr.

*Varmemesterordningen er en leasingaftale af fjernvarmeunit inkl. service af unit.

 

Tilslutningsprisen i skitseprojektet:

Tilslutningspris:         Inkl. moms
Tilslutningsbidrag         25.000 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning     8.200 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen     -8.200 kr.
Pris for tilslutning, i alt       25.000 kr.

 

Du kan se det materiale der blev fremlagt ved mødet herunder:

Præsentation fra COWI